Bu sayfayı yazdır

BEDDUA!...

06 Eyl 2017

Beddua etmeyi sevmem velakin,
Canımı çok yaktın haşin şerefsiz!
Şimdi beni dinle asude, sakin,
Bu intizar neden? Düşün şerefsiz…

Kaç kere söyledim bunu ben sana,
Zulüm ettin durdun sen ona, buna,
Kin dolusun kin kin, hele de bana,... 
Bana hiç inmedi şişin şerefsiz!

Onun için sana ne söylesem az,
Söylesem de zaten o kafan almaz...
Utanmaz mahluksun çünkü, utanmaz...
O suratın olmuş meşin şerefsiz…

Birliği, dirliği her şeyi ezip,
Hizip soktun benim içime hizip,
Senin niyetini önceden sezip,
Peşin söylemiştim, peşin şerefsiz…

Ne hallere düşürdün bak davamı,
Böldün, parçaladın canım yuvamı,
Ne tuğlamı koydun, ne de sıvamı,
Yıkıp viran etmek işin şerefsiz...

Yeter artık seni dost, düşman bilsin,
Sen bir kere var ya, insan değilsin...
Kanımızı emdin burnundan gelsin,
Zehir olsun ekmek, aşın şerefsiz...

Beni yaktın sen de yanıp pişesin,
Her yerinden davul gibi şişesin,
Bir beş değil, bin bir derde düşesin,
Dertten kurtulmasın başın şerefsiz...

Derde tutul ciğerlerin dağlı kal,
Kanın bozuk, damarların yağlı kal,
Ömür boyu makinaya bağlı kal,
Hep takılı dursun fişin şerefsiz...

Çeşit çeşit derde düçar olarak,
Avuç avuç ilaç içer olarak,
Çaresiz, devasız, naçar olarak,
İsterim uzasın yaşın şerefsiz...

Uzasın ki uzadıkça batasın,
Senelerce yorgan, döşek yatasın,
Yatağını pisliklere katasın,
Altından alınsın çişin şerefsiz...

Eli bilmem benden çok ah aldın, ah...
İllallah dedirttin, bana illallah,
Habersiz ucarsız geber inşallah,
Sonradan bulunsun leşin şerefsiz...

Velhasılı ettiğini bulasın,
Eşsiz bir zalimsin, eşsiz olasın!
Mezarda da aynen eşsiz kalasın,
Yılan, çıyan olsun eşin şerefsiz...

Arif der ki sende ahım kalmasın,
Mezarına gelip giden olmasın,
Gelirse de arayanlar bulmasın,
Param parça olsun taşın şerefsiz...


06 Eylül 2017
Samsun

 
ozan-arif.ws | ozan-arif.net | ozan-arif.org | arif.info | © 2022 Tüm Hakları Saklıdır