Üye Girişi

Üye Girişi

KİMLİK

Dinle ehl-i siyaset... Yani siz ehl-i gaflar!..
Hep sizden mi çıkacak, bu çirkin ihtilaflar?
Şu “alt kimlik„ “üst kimlik„ lafları nasıl laflar?
Bunlar batının ağzı, bunlar gavur fendiler!
Türkiye'de tek kimlik, Türklüktür efendiler...

Tarih bağı, din bağı, damardaki kan bağı,
Kültür bağı, dil bağı ve ortak vatan bağı,
Bu bağlar bir milleti, millet yapan can bağı...
Bu bağları çürüyen milletler tükendiler,
Türkiye'de tek kimlik, Türklüktür efendiler...