Üye Girişi

Üye Girişi

SÖZ SANA KARABAĞ‘IM

Karabağım Kafkası,
Deleceğiz söz sana.
Bitecek Türk‘ün yası,
Güleceğiz söz sana.

Azeri‘yiz,Türkmen‘iz,
Senin sahibin biziz,
Seni her şeyden aziz,
Bileceğiz söz sana.

YA KARABAĞ YA ÖLÜM

Dünya duysun bu sesi, bu ses şarkın sesidir,
Peygamberin övdüğü necip ırkın sesidir,
Bu ses Azerbaycan’ın, bu ses Türk’ün sesidir,
Bu Ermeni tak etti, canımıza tak artık,
Ya Karabağ ya ölüm, başka yolu yok artık!

Karabağ’da kan var kan, ağlıyor Azerbaycan,
Karabağ’da karalar bağlıyor Azerbaycan,
Kanlar karı eritti, çağlıyor Azerbaycan,
Vahşet bu vahşet dünya, dön yüzünü bak artık,
Ya Karabağ ya ölüm, başka yolu yok artık!

DERDİM VAR

Derinde dost derinde,
Derdim derdim derdim var.
Dünyanın her yerinde,
Derdim derdim derdim var.

Şu dünyaya bak hele,
Türk'e karşı elele,
Ta evvelden ezele,
Derdim derdim derdim var.