Bu sayfayı yazdır

OLMAZ!.. Karaya “ak„ demekle, 
Kara asla ak

Yazan  Ozan Arif
OLMAZ!.. Karaya “ak„ demekle, 
Kara asla ak olmaz!.. 
Pisliği gizlemekle, 
Kirlenenler pak olmaz… 

Bir insan “Hak‘ka„ kul sa, 
Cihana sultan olsa, 
Kırk bin de izah bulsa, 
Haram yemek hak olmaz… Sultan halkı uyutsa, 
Karun gibi yük tutsa!.. 
Dünyayı yiyip yutsa, 
Yine karnı tok olmaz... 

Özü haramsa özü, 
İmkan yok doymaz gözü! 
Meşhur bir ata sözü; 
Eğri çubuk ok olmaz… 
 Sağır duysa, kör görse, 
Yok der mi aklı erse?! 
Namussuzlar yok derse, 
Namussuzluk yok olmaz!.. 

Uçlananlar uçlanır, 
Ve her iş sonuçlanır! 
Ev sahibi suçlanır, 
Hırsıza bir bok olmaz!.. 

Bolsa hırsız ohlayan, 
Savunan pohpohlayan!.. 
Arif gibi yuhlayan, 
Olsa bile çok olmaz!.. 
OZAN ARİF 22 Aralık 2014