Bu sayfayı yazdır

Ülküyü söyleyen ülküyü yazan, Bir Devrin

Yazan  Ozan Arif
Ülküyü söyleyen ülküyü ya Ülküyü söyleyen ülküyü ya
Ülküyü söyleyen ülküyü yazan, Bir Devrin Destanı ne yazık bitti. Başbuğ' un evlâdım dediği ozan Ârif' çe yaşadı Ârif' çe gitti.