Bu sayfayı yazdır

1 Mayıs Bugün 1 Mayıs. Yıllardır

Yazan  Ozan Arif

Ey benim demir dağlar eriten atamın torunları,
Ey şerefli Türk işçisi, vefalı kardaşlarım,
Sermayesi ter olan cefalı kardaşlarım,

Ey benim Mehmet’im, Hüseyin’im, Hasan’ım,
Ey Yunus’lar, Mustafa’lar Osman’lar,
Yurt içinde çile, yurt dışında hasret çeken arslanlar,

Dünya işçileri birleşin diyenlere inanmayın,
İnanmayın böyle adi yalana, İnanmayın bu kıp kızıl yalana,
1 Mayıs’ı kuranın elbette belli rengi,
Bize ibret olmalı Kanlı Taksim Mitingi,

Şunu iyi bilelim,
Ne var ise yıldız da var ay da var,
Türk’e yalnız yine Türk’ten fayda var

Onun için gel, Gel benim işçi kardaşım,
Gel ve dinle….

Beni dinle işçi kardaş,
Bir karara varalım gel,
Göz göz oldu yaramız bak,
Hep birlikte saralım gel…

Koparalım dıştan bağı,
Gelsin Türk’ün altın çağı,
Türk işçisi deler Dağı,
Gel el ele verelim gel…

Besmeleyle işe sarıl,
Devlet bizim ne küs, darıl,
Gece gündüz harıl, harıl,
Kafa, gönül yoralım gel…

Kızıl bayram kurduran kim,
Fabrikayı durduran kim,
Bizi bize vurduran kim,
İleriyi görelim gel…

Arif daha neyi saya,
Kan emenler kalsın yaya,
Ortak olak fabrikaya,
Milli devlet kuralım gel…

Ozan Arif 1978