Üye Girişi

Üye Girişi

Dede Korkut bir meşale de Sandıklı`dan yakıyor | Yeniçağ Gazetesi

13 Ağu 2004

ozan-arif.ws

Diyorlar ki, sus, sus, sus
Susmam, susmam, susmam ben
Varken bunca namussuz
Susmam, Susmam, susmam ben!..

ŞAİRLERİ haykınnayan bir millet, se­venleri toprak olmuş, öksüz çocuk gibidir!.. Bir zamanlar, sazıyla, sözüyle Ülkeyi sovyet emperyalizmine peşkeş çekmek isteyen komünist çetelere karşı mücade­le eden `gönüllü savaşçılara` moral ve­ren, `ülkücüleri ezip geçen` 12 Eylül cuntasına kök söktüren, `federasyon pe­şinde koşan` Mister Turgut Özal`a du­man attıran Ozan Arif, şimdi de işbaşın­daki `teslirniyetçi iktidara` ve `ihanet şe­bekelerine` meydanları dar etmek üzere yeniden sahaya iniyor!..

Ozan Arif, rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş döneminde, "Ölmez bu hareket, ölmez bu dava" diyerek uzun yıllar titret­tiği Erciyes`e ne yazık ki bu yıl da çağrıl­madı!..
Ozan Arif`in destanları ile coşmak üzere Erciyes` e akın eden bozkurtlar, `boynu bükük bir şekilde` geridönmek zorunda kaldılar!..
Ancak, Ozan Arif, `küsmeden`, `gücenmeden`, `heyecanından herhangi bir şey kaybetmeden` bir derviş gibi yol­lara düşerek gönüldaşlannın ayağına gidiyor!..
Bir süre önce Manavgat Belediyesi tarafından düzenlenen konser ile uzun bir aradan sonra yeniden ülkücüler ile buluşan Ozan Arif, yarın da Afyon`un sandıklı ilçesinde Gönüldaşlarına "mer­haba, merhaba, merhaba" diyecek!..

Ağa diye bey diye
Boyun eğmem kimseye
Bir deli lazım her köye
Susmam, susmam, susmam ben!..

Ayaklarına `çarıklarını`, sırtına `hırka­sını` geçirerek yeniden sazının tellerine vuracak olan Ozan Arif`I dinlemek için çevre illerdeki ülkücülerin şimdiden Af­yon`a akın ettiklerini haber almak, `onun türküleriyle büyüyen` bizim kuşak­lar için gerçekten büyük bir mutluluk kaynağı oldu!..
Türkiye`nin her yerinden arayan bin­lerce kişi, bu konserin düzenlenmesinde büyük emeği geçen Mevlüt Özdemir, Sandıklı MHP ilçe Başkam Yusuf şahan ve Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Ali Os­man Karabulut`a teşekkürlerini, sevgi­lerini ve dualannı iletmemizi istiyorlar!.. Hatta, bazı il ve ilçe teşkilatlan, kendilerinin de Ozan Arif konserleri düzenle­mek istediklerini belirtiyor, bu konuda ne yapabileceklerini soruyorlarl.. Manavgat`ta yakılan meşale, tabii ki Sandıklı ile kalmayacak!.. Diyarbakır ve Şırnak dahil yurdun dört bir yanını ay­dınlatmaya devam edecek!..
`Oıerine i)iu toprağı serpilen` kitleler yeniden ayağa kalkacak, dostlar sevine­cek, düşmanlar ise korkudan kaçacak delik arayacak!..
Yeniçağ da Ozan`ı bu kutlu başkaldırışsında yalnız bırakmayacak!.. Onu, adım adım takip ederek, milletin nabzını anında sayfalarına yansıta­cak!..

Bilinmeli şu nokta
Dinlemem dikta mikta
Benim kellem koltukta
Susmam, susmam, susmam ben

Uzun bir aradan sonra dava arkadaş­ları ile yeniden kucaklaşmanın heyecanını yaşayan Ozan Arif, ülkücülerin birlik ve beraberlik içinde hareket etmeleri ha­linde, karşlarında hiç bir gücün duramayacağını belirterek şöyle diyor: "Sandıklı`daki arkadaşlarımız birlik ile beraberliği pekiştirecek bir gece düzenleyeceklerini söyleyerek beni davet etti­lerı.. Ben de kendilerini kırmayarak bu daveti kabu1 ettim!..
Bir insanın bütün ömrünü adadığı kutlu sevdasından uzak düşmesi kolay bir şey değildir!.. Ben bunun acısını yıl­larca yaşadım!.. İnsanlar, bizim kara ka­şımıza, kara gözümüze, veyahut sanatı­mıza meraklı değiller!.. Bizim destanları­mızı ayna olarak görüyor, o aynada kendilerini buluyorlar!,.
İnsanların birlik ve berabarliklerine ve­sile olmanın, onların hafızalarını canlıtutmanın gururu bizim için yeterli!.. Sizin de köşenizde sık sık dile getirdi­ğiniz gibi, artık durmak bize yakışmıyor, bir şeyler yapma zamanı!.. Konselerimde, Türkiye ve Türk dün­yası üzerindeki kuşatmadan, bizleri önü­müzde bekleyen tehlikelerden bahsede­ceğim!.. Sohbetimiz bu minval üzerinde o1acak!.. "

Küfre karşı her zaman
Kükremeli müslüman
El cihat min el iman
Susmam, susmam, susmam ben

Ozan Arif ile birlikte Avrupa`da uzun yıllar `aynı kaderi` paylaşmış olan Ozan Cuma Kayacık ve Ozan can Ercan da sahne alacak!..
Türk milliyetçilerinin yeni Ozan Arif`i olma yolunda hızla mesafe kateden Türk milliyetçiliğinin efsane kalem­lerinden rahmetli Ahmet Kabaklı`nın yeğeni Esat Kabaklı da yarın Sandıklı`da olacak!..
Televizyonlarda yaptığı `seviyeli` programlarla Türk milletinin gönüllerini fetheden Esat Kabaklı, yeni türküleri ile sevenlerinin karşısına çıkacak!.. Kendisini bir sanatçıdan çok "Davanın neferi" olarak tarif eden Kabaklı şunlan söylüyor:
"Hareketin mensuplarını yeniden el ele, gönül gönüle omuz omuza veıdik­lerini dünya gözüyle görmekten başka dünyalık hiçbir beklentimiz yoktur!.. Bir ağaç nasıl yaprakları ile nefes alıp gürler ise, bir dava da ozanları, sanat­çıları, fikir adamları ile yazarları ile yol kateder!.. Bazen bir melodi ile verilen mesaj, binlerce sayfalık nutuktan daba etkili olabilir!..
Ozan Arif, Türk dünyasının yaşayan en büyük ozanlarından birisidir!..
En zor günlerimizde onun sayesinde ayakta duran bu hareket, yine inanıyoruz ki onun sayesinde daha da büyüyüp gelişecektir!..
Ona destek vermek, onun ila aynı sahneyi paylaşmak bizim için büyük bir şereftir!..
Biz Arif abi`nin olduğu her yerde varız!.."

Kaymak ile bal ile
Para ile pul ile
İt değilim yal ile
Susmam, susmam, susmam ben


Gazete sayfasına pdf olarak bak

 
ozan-arif.ws | ozan-arif.net | ozan-arif.org | arif.info | © 2023 Tüm Hakları Saklıdır

Arif'çe

  • GÜLE GÜLE VEHBİ!..
    Yazan
    Kara haber tez duyulur derler hep… Zaman, şartlar, veya kendi sıkıntılarımız hatta kendi canımızın derdine düşmemiz kara haberleri bile geç duyar hale getirdi bizi… Baksanıza benim güzel hemşehrim, benim yiğit kardeşim, değerli gönüldaşım, daha açıkcası ülküdaşım… Ülküdaşım… Alucra’nın Vehbi Usta’sı çekip gitmiş de onu bile geç duymuşum geç…
    Yazan Çarşamba, 12 Eylül 2018 06:46 Devamını oku...
Arif'çe

 


"Bir Devrin Destanı" isimli
şiirkitabının 3. baskısını
TÜRK KİTAP EVİ'nden temin edebilirsiniz.Münchener Str. 13 | 60329 Frankfurt am Main
+49 69 250506

www.turkkitap.de