Üye Girişi

Üye Girişi

TÜRKMENELİ YANIYOR!..

  Vefasızlık okudur,
Sırtına saplanan ok!
Türkmeneli yanıyor,
Türkmenin sahibi yok...

Madem ki bu zulüme,
Susan birer dilsiniz...
Artık Türkmen indinde,
İt bile değilsiniz...

DERDİM VAR

Derinde dost derinde,
Derdim derdim derdim var.
Dünyanın her yerinde,
Derdim derdim derdim var.

Şu dünyaya bak hele,
Türk'e karşı elele,
Ta evvelden ezele,
Derdim derdim derdim var.

BİTSİN BU HASRET

Kaç yıl oldu oğul gözüm yollarda,
Bitsin oğul bitsin, bitsin bu hasret.
Neylersin, nişlersin yaban illerde
Bitsin oğul bitsin, bitsin bu hasret.

Bir değil, beş değil, on yıl oldu on,
On yıllık bu hasret bulsun artık son
Geliyorum deyu, et bir telefon,
Bitsin oğul bitsin, bitsin bu hasret.

YA YETİŞ İMDADIMA...

Ben Türkmenim Türkiye, Irak’ta ki Türk'üm ben,
Senin ile aynı soy, aynı necip ırkım ben,
Bin yıldır burda dönen Türk’e ait çarkım ben,
Senin gibi ben de ta Oğuz’dan geliyorum,
Ya yetiş imdadıma, ya artık ölüyorum!

Asya’dan kopup gelip, edinince bu yurdu,
Petrol ne bilmiyordum, dünya da bilmiyordu.
Altımdan petrol çıktı, bütün dünya kudurdu!
O gün bu gün dünyanın hedefi oluyorum,
Ya yetiş imdadıma, ya artık ölüyorum!