Bu sayfayı yazdır

BAŞKA YERE SIĞINMAZ!..

14 Ağu 2016

Amerika Fethullah‘ı kovarsa,
Öyle gidip yöre yöre sığınmaz...
Sığınsa da zaten, az aklı varsa,
Kısa kalır, uzun süre sığınmaz!

Hesaplar, kitaplar, elinden gelir,
Haçlı dünyasında sözü dinlenir!
Sığınacak yeri çok iyi bilir,
Çürüğe sırt vere vere sığınmaz...

Şu Somali, Mısır aklına girse,
Ve keşke bunlara sığınıverse!
Bunlar ayağına halı da serse,
Eften-püften ülkelere sığınmaz...

Bir pilanı vardır, yoksa susar mı?
"Coni"lere artık kulak asar mı?
O ne hindir yaş tahtaya basar mı?
Tehlikeyi göre göre sığınmaz...

O çoktan yapmıştır bu hesapları,
Boşa mıydı yani şu ayakları!
Şu “dinler arası diyalog„ ları,
Artık Evliya'ya, pir'e sığınmaz...

Gideceği yeri bilir ve gider,
Yardımına koşar bir sürü "Peder„
"İstavroz çıkarıp" iltica eder,
Seccadeyi sere sere sığınmaz...

Bu Arif ne derse, gel buna inan,
Salya-sümük ağlar bulur bir mekan...
Sığınacak tek yeri var “Vatikan..„
Vatikan‘dan başka yere sığınmaz...7 Ağustos 2016
Erciyes / Kayseri
(Not: Bırakmadılar ki, Erciyes'te okuyalım)

 
ozan-arif.ws | ozan-arif.net | ozan-arif.org | arif.info | © 2019 Tüm Hakları Saklıdır