Bu sayfayı yazdır

YETER Kİ İSTESİN!

25 Şub 2007
Yeter ki istesin Cenab-ı Allah!
İsterse her şeyi hoşa döndürür.
Keremine şükür Elhamdülillah..
Toprağı rızk yapar, aşa döndürür.

İsterse ateşi gonca gül eyler,
İsterse ahrazı bir bülbül eyler,
İsterse deryâyı kızgın çöl eyler,
Çölleri deryâya, yaşa döndürür.

Bir köze nazar et, bir de şu buza;
Düşünsek idrâki zor değil bize.
Eyy gafil, güvenme bugünkü yaza!
Bir anda yazları kışa döndürür.

Çok üzülmek gibi fazla gülmek de,
Hatâdır; marifet bunu bilmekte.
Bakarsın ki hayâl gerçek olmakta,
Gerçeği hayâle, düşe döndürür.

Direkleri küfür olan konağı,
Hak isterse yapar baykuş tüneği.
Bazen kartal edip sivri sineği,
Kartalı kanatsız kuşa döndürür.

Döndürmenin vardır türlü halları
Devlet verip dener bazı kulları,
O kul ki tutarsa eğri yolları,
İbret için puta, taşa döndürür.

"Hangi idareye lâyıksa millet,
O şekilde idare edilir elbet."
Rahmanî değilse eğer bir devlet,
O zaman kuzgunu leşe döndürür.

O Allah ki, her ameli tartar O.
İki asrı saniyede örter O.
Her geceyi bir şafakla yırtyr O.
Sanmayın dünyayı boşa döndürür.

Tasa etme Arif; zalimse hünkâr,
Tacını, tahtını başına yıkar,
Onu baştan alır zindana sokar,
Mazlumu zindandan başa döndürür.


Frankfurt, 21 Temmuz 1984 
ozan-arif.ws | ozan-arif.net | ozan-arif.org | arif.info | © 2021 Tüm Hakları Saklıdır